Iai Saito Yoshikichi

Muso Shinden Ryu – Saito Yoshikichi – 2019 Asakusa Kobudo Taikai.

Formen aus der Omori Ryu

1) Shohatto (1:45).
2) Ushiro (2:50).
3) Inyoshintai (4:00).
4) Ryuto (5:10).
5) Gyakuto (6:40).
6) Seichuto (8:00).
7) Nukiuchi (9:10).
 

Nach oben scrollen